Veranderinge gesien gedurende die hoofstadiums van katjare