Perdklubs en Verenigings vir Kinders

Clubs and Organzations Net vir Jeug Ruiters en Kinders

Daar is baie perde klubs en verenigings vir kinders georganiseer. Baie vereis nie dat jy 'n perd of ponie besit nie. Party, jy sal aktief betrokke wees, ander verskaf net inligting en dienste, soos die registrasie van perduitstallings, of die stuur van rasinligting. Wat ookal jou belangstelling, van spesifieke rasse en hoë vlak kompetisie, om te sosialiseer en pret, daar is 'n klub daar buite vir jou.